איך למקם מד טמפרטורה בחדר?

על מנת להצליח בגידול פנים צריך ליצור תנאים מתאימים בסביבת הגידול וביניהם טמפרטורה בטווח של 22-28 מעלות צלזיוס.

טמפרטורה נכונה בחדר הגידול תהווה גורם מכריע בהצלחת הגידול. קריאה לא נכונה של הטמפרטורה מהמודד תגרום למגדל לחשוב שהטמפרטורה תקינה למרות שבפועל היא לא והמשמעות לגבי הצמחים בחדר הגידול יכולה להיות קריטית.

הצבת מד טמפרטורה/תרמומטר- היגרומטר
מומלץ לא לחסוך במד הטמפרטורה ולהתקין מד טמפרטורה ולחות בעל שתי נקודות מדידה, כך נוכל לבקר את הטמפרטורה בחדר הגידול גם כשהוא סגור בשעות החושך.

מיקום החיישן בחדר הגידול
את החישן המודד יש למקם בגובה חופת העלים העליונה של הצמחים באזור מוצל על ידי עלי הצמח ולא כשהוא חשוף ישירות לאור הנורה.
על מנת לקבל קריאה נכונה מהמד חשוב שהחיישן לא יבוא במגע עם חלקי פלסטיק או דפנות חדר הגידול.