מניעה קלה יותר מהדברה הציבו מלכודות דבק הקפידו על חלל נקי בדקו את הצמחים מדי יום