זיהוי וטיפול בזבוב המנהרות- Citrus Leafminer

זבובי המנהרות הנם זבובים קטנים ושחורים עם נקודות צהובות.
נקבת הזבוב עוקצת את העלים וניזונה מנוזלי העלה ולעתים תטיל שם גם את ביציה. במשך תקופת חייה אשר נמשכת כשלושה שבועות, מטילה נקבת זבוב המנהרות כ-100 ביצים.
לאחר כשבוע בוקעת רימת הזבוב ומתחילה בחפירת מנהרות בתוך רקמת העלה, צבע המנהרה לבן ובה תתפתח הרימה ותגדל במשך כעשרה ימים.
בסיום תקופה זו תצא הרימה מן המנהרה ותיפול אל הקרקע ותיהפך לגולם. לאחר מספר ימים יגיח מהגולם זבוב בוגר.

זיהוי
כתמים ארוכים ולבנים לרוב בצורה לוליינית על העלים.

הנזק
הנזק שנגרם על ידי הרימה יביא להפחתה משמעותית בתהליך הפוטוסינתזה ולמות העלה.

הדברה אורגנית
להדברה אורגנית של מזיק זה מומלץ להשתמש בטרייסר אולטרה או נימיקס 45.

הדברה ביולוגית
צרעת דיגליפוס משתקת בעקיצתה את רימת הזבוב ומטילה 1-2 ביצים על גופה. הזחלים הטפילים יזינו את עצמם מהרימה במשך כשישה ימים אז יהפכו לגולם ולאחר כשבוע ימים בערך תבקע הצרעה.