זיהוי וטיפול באקרית הקורים- Spider mite

אקרית הקורים או קרדית הקורים היא מזיק ממשפחת העכבישים. האקרית מסתתרת בחלק התחתון של העלה שם היא ניזונה ממנו וגם מטילה עד כ-7 ביצים ביום. מהביצה יבקע זחל אשר ישלים את מחזור התפתחותו ויהפוך לבוגר בתקופה של עד שלושה שבועות-חודש.

זיהוי
הדרך הטובה ביותר לזיהוי האקריות היא על ידי מיקרוסקופ. את הנזק שהן יוצרות ניתן לראות בכתמים צהובים חומים על העלים וגם בהופעה של קורי עכביש.
לזיהוי אקרית הקורים מומלץ להצטייד בלופה או במיקרוסקופ כיס.

הנזק
לאקרית לסתות חדות אשר בעזרתן הן מנקבות את העלים וניזונות ממצי העלה וכך פוגעות בתאים בעלה המשמשים ליצירת פוטוסינתזה ומייבשות אותו.
כמויות גדולות של אקריות יכולות להביא למותם של צמחים שלמים.

הדברה
להדברה אורגנית של מזיק זה מומלץ להשתמש בנימגארד או טימור C.

הדברה ביולוגית
אקרית הפרסימיליס היא אויבה הטבעי של של האקרית.
אקרית הפרסימיליס טורפת וניזונה מאקרית הקורים אך אינה פוגעת בצמחים ובסיום תהליך ההדברה האקרית הטורפת מתה.

קורי אקרית הקורים- נזק במצב מתקדם

אקרית הקורים

אקרית (שלב התפתחות זחל) וביצי אקרית

אקרית (פרט בוגר) וביצי אקרית בתחתית עלה