זיהוי וטיפול בכנימה קמחית- Powdery mildew

קמחית ההדר היא חרק קטן המכוסה בגדילי שעווה.
מחזור חייה של הכנימה מביצה ועד לפרט בוגר הוא 30 יום.

זיהוי
כתמים לבנים או אפורים על העלים שדומים מאד לפיזור של קמח.

הנזק
הכנימה מוצצת את נוזלי הצמח מצינורות ההובלה וגורמת להצהבה ומות העלים. בנוסף, טל-הדבש (נוזל דביק מתוק שמפרישות כנימות שונות על חלקי הצמח שעליו הן נמצאות) שמפרישות הכנימות משמש מצע גידול לפטריות, אשר גורמות לנזק אסתטי ולהפרעה חמורה בתהליך הפוטוסינתזה ברקמות הצמח.

הדברה אורגנית
להדברה אורגנית של מזיק זה מומלץ להשתמש בנימגארד או בטימורקס.

הדברה ביולוגית
צרעת אנגירוס מחדירה את צינור ההטלה שלה אל תוך זחל הכנימה ומטילה בתוכו ביצה. מביצה זו יבקע זחל שיזין את עצמו מאיבריו הפנימיים של זחל הכנימה.
טורף טבעי נוסף של הכנימה היא מושית הקריפטולמוס ממשפחת החיפושיות משה רבנו.