מחסור בברזל Fe בצמח

תפקיד הברזל בצמח
ברזל הוא מרכיב חשוב בתזונת הצמח. הברזל מסייע בהובלת אלקטרונים הנוצרים בתהליך הפוטוסינתזה ובייצור תאי כלורופיל.
ברזל הוא מיקרו אלמנט ולמרות שהצמחים זקוקים רק לכמות קטנה ממנו כדי להתקיים בצורה תקינה, הכמות הקטנה הזו חיונית ביותר.
כאמור, הברזל מסייע בייצור תאי כלורופיל אשר מספק חמצן לצמח וגם מקנה לו צבע ירוק לעלים וזו גם הסיבה שעלים של צמחים הסובלים ממחסור בברזל יתחילו להחוויר ולהצהיב.

הברזל הוא יסוד נייח ולכן הצהבת העלים תתחיל להופיע בחלק העליון של הצמח בעלים הצעירים בעוד צינורות ההובלה שבעלה נשארים ירוקים, ההצהבה עשויה להתפתח ולהתפשט ואף לגרום למות העלים הנגועים.

הסימנים למחסור בברזל
הצהבה של עלים בחלק העליון של הצמח.
הצהבה של עלים צעירים.
צינורות ההובלה שבעלים יישארו ירוקים לעומת ההצהבה בשאר העלים.
סימני מחסור בברזל עשויים להזכיר מחסור במגנזיום אך חשוב להבדיל ביניהם, סימני מחסור בברזל יופיעו בחלק העליון של הצמח בצמיחה החדשה ובעלים בחלק הפנימי של הצמח לעומת מחסור במגנזיום שם סימני המחסור יופיעו בעלים בוגרים בחלקו התחתון של הצמח.

הגורמים למחסור בברזל
מחסור בברזל נגרם בעיקר מרמת PH גבוהה במצע הגידול, כאשר רמת החומציות באזור השורשים גבוהה מ- 7 וגם בעקבות עודפים ממינרלים כמו זרחן, אבץ, מנגן ונחושת.

הפתרון
מחסור בברזל נגרם מרמת PH גבוהה מדי באישור השורשים ונפוץ יותר בגידול במצע אדמה מאשר בגידול במצע מנותק.
הפתרון למחסור בברזל הוא איזון החומציות במצע הגידול וניקוי של מינרלים ומלחים עודפים ממצע הגידול בעזרת שטיפה של מצע הגידול במים מאוזנים. לאחר ביצוע השטיפה יש לעקוב אחרי הצמיחה החדשה, בגלל שהברזל הוא יסוד נייד ההשפעה של הצמיחה תיראה לאחר כשבוע בערך.

העלים שכבר הצהיבו בעקבות המחסור בברזל לא ישובו ויתאוששו מהמחסור ויש לשים לב לצמיחה החדשה.
בכדי למנוע הצטברות מלחים ודשנים במצע הגידול יש להימנע מהשקיית יתר, השתמשו בתערובת אוורירית, הוסיפו פרלייט למצע הגידול והשתמשו בעציצים ייעודיים בעלי חורי ניקוז מתאימים.