תריסים לאוורור

תריסי יניקה, תריסי פליטה, לוונטות, מפוחים ואוורור.
יש לשים לב ולבחור את הקוטר המתאים בכל מוצר.