מוצרים מתצוגה הנמכרים במצב משומש או כמו חדש במחירים מעולים.
וונטות, מפוחים, קולטי לחות, אביזרים ועוד.