אחסון ושימור

קופסאות ואקום, קופסאות אחסון ושקיות אלומיניום לשמירה על טריות, ארומה וריח.