וונטות כולל השהייה

ונטות לאוורור חדרי שירותים, מקלחות וחדרי מגורים בעלות טיימר מובנה המאפשר המשך פעולה של הוונטה לפרק זמן קצוב גם אחרי כיבוי האור בחדר.