ציוד נלווה לאוורור

מעברים, מתאמים, מהדקים, מהדקים וצינורות שרשוריים לאוורור.
יש לשים לב ולבחור את הקוטר המתאים בכל מוצר.